Hem  Föreningen Nyheter Utställningar Medlemmar Länkar

Kontakt

 

 

 

Östhammars
Konstnärsförening

består av ca 75 professionellt verksamma konstnärer och amatörer.

Under sommaren 2018 ordnade vi utställningar
 i Brukshandeln i Harg och i Rådhussalen i Öregrund

Är du intresserad av att bli medlem?

Kontakta föreningen via mailadress

konst@osthammarskonstnarsforening.org
 
 

Styrelse 2019

Anne-Britt Stigsdotter           Ordförande
Judy Doolan Kjellin                Kassör
Marita Goodrich                    Ledamot
Elisabeth Söderström           Ledamot
Johan Holmlund                   Suppleant
Staffan Strand                     Suppleant
Iréne Segersköld Lindén       Revisor

 
 

©"Alla konstverk på denna website är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) Skyddet innebär
att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk.
Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk,
utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder."